Godišnji izvještaj o radu HDP-a 2018./2019.

2019 kandidacijski skup

Ovdje pogledajte godišnji izvještaj HDP-a koji je skupština usvojila na kandidacijskom skupu 16.03.2019.