O nama

Hrvatsko društvo pisaca (HDP) je nevladina, nepolitička, strukovna organizacija pisaca osnovana 2002. godine.

HDP je u petnaest godina svojeg postojanja izraslo u eminentnu te, po opsegu i kvaliteti realiziranih programa, jednu od vodećih umjetničkih udruga u Hrvatskoj, promovirajući ponajbolju hrvatsku književnost u regiji i svijetu.

HDP zastupaju predsjednik i glavna tajnica. Tijela upravljanja Društva su: Skupština, Upravni odbor i Predsjedništvo koje čine predsjednik, potpredsjednici, tajnik. Svake godine u HDP se učlani prosječno 15 autora. U 2017. HDP ima 301 člana, među kojima su najugledniji hrvatski prozaici, pjesnici, dramatičari, kritičari, teoretičari književnosti i esejisti, nagrađeni brojnim domaćim i svjetskim književnim nagradama i prevedeni na brojne strane jezike.

Naši programi uključuju međunarodne književne festivale (festival Književna karika / Literature Link – s naglaskom na odnos domaćih autora i stranih izdavača; Festival europske kratke priče – manifestacija koja promovira formu kratke priče i na kojoj sudjeluju ugledni europski „kratkopričaši“; pjesnički festival Stih u regiji koji okuplja pjesnike iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i s Kosova), međunarodne razmjene pisaca, tribine, nakladničku djelatnost, književno-znanstvene simpozije, okrugle stolove, radionice prevođenja poezije itd.

Svake godine redovito izlaze sljedeći časopisi: jedan od najboljih i najopsežnijih časopisa za književnost u Hrvatskoj – Europski glasnik, zatim časopis Tvrđa koji objavljuje eseje, filozofske i književno-znanstvene tekstove domaćih i stranih autora, časopis Književna republika, časopis Poezija (jedini časopis u Hrvatskoj koji se bavi isključivo poezijom, prepoznat i cijenjen i izvan zemlje), časopis Relations koji donosi prijevode hrvatskih pisaca na engleski, njemački, francuski i druge svjetske jezike te promovira hrvatsku književnost u inozemstvu, a surađujemo i s časopisom Sarajevske sveske koji izlazi u Sarajevu, a bavi se književnostima tzv. regije.

Od osnutka Društva razvijali smo aktivnost izdavačke djelatnosti HDP-a (Biblioteka Poezije te prozna i esejistička izdanja). Objavili smo  šezdesetak knjiga, s tim da svake godine u sklopu međunarodnih razmjena pisaca objavljujemo i male dvojezične knjižice (chapbooks) kojima se strani pisci, naši gosti, predstavljaju hrvatskoj publici.

U 2012. godini HDP osniva ogranke u Istri, Slavoniji i Dalmaciji te se programska aktivnost Društva decentralizira i osim glavnog grada, kulturno obogaćuje i druga hrvatska središta.

Ostvarili smo plodonosnu redovitu međunarodnu suradnju prvenstveno s europskim zemljama (Njemačka, Francuska, Velika Britanija, Poljska, Danska, Mađarska, Slovenija, Španjolska, Irska, Italija, Bugarska, Rumunjska, Ukrajina, Portugal, Rusija…), ali i sa zemljama drugih kontinenata, poput Kine, Indije, Japana, Sjedinjenih Američkih Država itd. u vidu programa razmjene pisaca te pojedinačne međunarodne suradnje. Od 2011. godine započeli smo redovitu suradnju s rezidencijalnom kućom za pisce Kamov u Rijeci, u kojoj u razdoblju od jednog mjeseca pišu i stvaraju strani pisci, naši gosti, u okviru programa razmjene pisaca. Od 2013. godine zajedno s Ministarstvom kulture RH organiziramo nastup hrvatskih pisaca i predstavljanje hrvatske književnosti na Londonskom sajmu knjiga.

Osim kontinuiranih kulturnih programa te inovacija u programima kojima Društvo obogaćuje svoj rad svake godine, HDP aktivno sudjeluje u pripremama zakona i propisa koji utječu na status pisca i odnose se na produkciju književnih i drugih tekstova, te je u tom polju ostvario značajne rezultate kojima se znatno unapređuje profesionalni i materijalni položaj i ugled pisaca književnih i drugih srodnih tekstova u Hrvatskoj.

Godine 2012. Hrvatsko društvo pisaca postiglo je da zvanje „spisatelj“ bude priznato kao jedno od akademskih zvanja. Nacionalno vijeće za znanost usvojilo je prijedlog HDP-a te je izmijenjen Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama te je pod. članak 5, Umjetnička polja, pod naslovom 7. Umjetničko područje dodano je polje 7.08. Književnost, a u Čl. 6 Umjetničke grane pod nasl. 7. UMJETNIČKO PODRUČJE, dodaje se polje 7.08. Književnost i grane 7.08.01 SPISATELJ I 7.08.02. KNJIŽEVNI PREVODILAC.

Hrvatsko društvo pisaca ima čast skrbiti o autorskim pravima na djela našeg uglednog pisca Jože Horvata koja je 26. lipnja 2015. Ugovorom o darovanju za slučaj smrti pok. gđa Renata Horvat prenijela na Hrvatsko društvo pisaca (izuzev autorskih prava na književna djela „Besa“ i „Svjedok prolaznosti“). Ugovor je stupio na snagu 7. veljače 2016. godine.